Darmowa wysyłka powyżej 450 zł

REGULAMIN

Pobierz Regulamin w PDF

Pobierz Formularz Zwrotu/ Wymiany w PDFREGULAMIN

WWW.SHOPMISSDENIM.COM

WWW.SHOPMISSDENIM.PL

ZASADY OGÓLNE

 

1.     Właścicielem w/w sklepu internetowego jest firma MAGDALENA MĘCLEWSKA z siedzibą w Siedlcach, ul. Sulimów 22B/28, kod pocztowy 08-110, NIP 821-250-99-07, REGON 146889931 Organ rejestrowy / ewidencyjny: MINISTER GOSPODARKI Nazwa rejestru / ewidencji: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

2.     Zakup w sklepie internetowym www.shopmissdenim.com i www.shopmissdenim.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

3.     Faktura VAT zostaje wystawiona na wyraźną prośbę kupującego (po otrzymaniu wszelkich niezbędnych danych do wystawienia faktury).

4.     Towar oferowany w sklepie jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych, oryginalnie zapakowany. Wyprodukowany w Polsce, spełniający wysokie wymogi i standardy.

5.     Kontakt ze Sklepem możliwy jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem, że kontakt z obsługą sklepu możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00.

 

WYKORZYSTYWANIE ZDJĘĆ

 

1.     Wszystkie zdjęcia znajdujące się na www.shopmissdenim.com i www.shopmissdenim.pl są własnością w/w stron.

 

2.     Warunkiem wykorzystania naszych zdjęć jest podlinkowanie strony www.shopmissdenim.com lub www.shopmissdenim.pl

 

 

PROCEDURA SKŁADNIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 

1.     Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze. Zamówienie można składać za pomocą funkcji „Do koszyka”, a następnie poprzez przycisk "Zamawiam". Możliwy jest zakup bez rejestracji.

2.     Podstawowym warunkiem prawidłowego złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

·         wyboru zamawianych towarów lub usług,

·         wprowadzenia adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

·         wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.

 

3.     Prawidłowo złożone zamówienie zostaje zwieńczone wyświetleniem podsumowania złożonego Zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów, rodzaj i koszty dostawy, dane i adres klienta.

 

4.     Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Kupującego Na adres e-mail wskazany przez klienta wysyłana jest wiadomość, potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji, a w następnej  kolejności bieżące informacje o przebiegu realizacji tego zamówienia.

 

5.     W momencie zawarcia umowy sprzedaży Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od sprzedającego wiadomości informujących o przebiegu zamówienia na wskazany przez siebie adres e-mail.

6.     Zamówienie można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

7.     Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych od chwili wysłania do klienta na adres e-mail wskazany przez klienta podczas składania zamówienia informacji o otrzymaniu płatności za zamówiony towar i rozpoczęciu realizacji zamówienia, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydzieści) dni po złożeniu przez klienta zamówienia.

 

8.     Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane adresowe (błędny adres, nieistniejący e-mail lub brak telefonu) będą wstrzymane.

 

9.     W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 21 dni od dnia złożenia zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.

 

10.  Sklep realizuje wysyłkę zamówionych towarów za pośrednictwem Firmy Kurierskiej DPD - wszystkie paczki na terenie kraju, oraz Poczty Polskiej - wyłącznie w przypadku wysyłki poza granicę Polski.

 

 

PŁATNOŚCI, WYSYŁKA i CZAS OCZEKIWANIA1.     Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i są to ceny brutto. Ceny te nie zawierają kosztów wysyłki.

 

2.     Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.

 

3.     Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez klienta wyboru formy dostawy zamówienia.

 

4.     Akceptujemy płatności za pośrednictwem PayPal, PayU, PayLane, przelewu tradycyjnego oraz bankowego.

 

5.     Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278.

 

6.     Na wpłatę czekamy 6dni, po tym czasie nieopłacone zamówienie zostaje anulowane. 

 

7.     W tytule przelewu prosimy zawrzeć nr zamówienia.

 

8.     Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych od chwili wysłania do klienta na adres e-mail wskazany przez klienta podczas składania zamówienia informacji o otrzymaniu płatności za zamówiony towar i rozpoczęciu realizacji zamówienia, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydzieści) dni po złożeniu przez klienta zamówienia.

 

9.     Sklep realizuje zamówienia na terytorium całego świata.

 

10.  Dostawa na terenie Polski odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD i kosztuje 14 zł lub 17zł (4 sztuki i więcej).

 

11.  Dostawa na terenie innych państw z wyjątkiem Polski odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej. Całkowite koszty znajdują się w tabeli cen, która znajduje się tutaj.

 

12.  Wysyłamy paczki za pobraniem.

 

14.  Zamawiając kilka sztuk należy uiścić koszt wysyłki wg cennika na stronie sklepu.

 

15.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

 

 

REKLAMACJE1.     Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

 

2.     Reklamację należy przesłać na adres:

 

MISSDENIM Wioletta Walecka

ul. Lelewela 5/3

08-110 Siedlce

 

3.     Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. Formularz reklamacji jest również dostępny na życzenie klienta po uprzedniej prośbie wysłanej na adres e-mail sklepu: shopmissdenim@gmail.com

 

4.     Sprzedawca w ciągu 14 [czternastu] dni ustosunkuje się do reklamacji klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 

5.     W przypadku przyjęcia reklamacji koszty wysyłki reklamowanego produktu do Sklepu zostaną zwrócone Kupującemu.

 

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY1.     Klient będący konsumentem ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia wydania towaru, zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)

 

2.     Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez klienta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysłanego wraz z towarem i dowodem zakupu na adres:

 

MISSDENIM Wioletta Walecka

ul. Lelewela 5/3

08-110 Siedlce

 

·         Oświadczenie to można złożyć również drogą mailową pisząc pod adres Sklepu: shopmissdenim@gmail.com.

 

3.     Dla zachowania terminu 14 dni wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed ich upływem.

 

4.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Oznacza to, że Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na zamówienie klienta lub na życzenie klienta zmodyfikowanego.

 

5.     W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.

 

6.     W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres:

 

MISSDENIM Wioletta Walecka

ul. Lelewela 5/3

08-110 Siedlce

 

7.     Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

 

8.     Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył konsument chyba, że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu nie wiążący się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

 

9.     Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu do Sklepu.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.     Informacje, opisy i ceny towarów prezentowanych na Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

2.     Sprzedający zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.

 

3.     Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w celu dostosowania go do aktualnego stanu prawnego. O każdej zmianie regulaminu Sprzedawca powiadomi klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www.shopmissdenim.pl

 

4.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

5.     W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

 

6.     Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014

 

REGULAMIN

WWW.SHOPMISSDENIM.COM

WWW.SHOPMISSDENIM.PL

 

ZASADY OGÓLNE


* Właścicielem w/w sklepu internetowego jest firma Magdalena Męclewska z siedzibą w Siedlcach, ul. Sulimów 22B/28, kod pocztowy 08-110, NIP 821-250-99-07, REGON 146889931 

* Zakup w sklepie internetowym  www.shopmissdenim.com i www.shopmissdenim.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

* Firma wystawia rachunek na zakupiony towar, nie wystawia faktur VAT.

* Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną

* Towar oferowany w sklepie jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych, oryginalnie zapakowane. Wyprodukowany w Polsce, spełniający wysokie wymogi i standardy. 

* Jeśli masz jakieś pytanie lub wątpliwość, zapytaj przed zakupem.


WYKORZYSTYWANIE ZDJĘĆ


* Wszystkie zdjęcia znajdujące się na www.shopmissdenim.com i www.shopmissdenim.pl są własnością w/w stron.

* Warunkiem wykorzystania naszych zdjęć jest podlinkowanie strony www.shopmissdenim.com lub www.shopmissdenim.pl

  

PROCEDURA SKŁADNIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ


Zamówienie można składać za pomocą funkcji „Dodaj do koszyka”, a następnie poprzez przycisk "Zamawiam". Możliwy jest zakup bez rejestracji.

* Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych osobowych i kontaktowych w formularzu dostawy wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będziemy potwierdzać złożenie zamówienia. 

* Prawidłowo złożone zamówienie zostaje potwierdzone informacją zwrotną przekazaną na podany adres e-mail przez klienta, zawierającą komplet danych podanych przy składaniu zamówienia (numer zamówienia, produkt wraz z rozmiarem, adres wysyłki, kwota do zapłaty). W przypadku braku potwierdzenia zamówienia w przeciągu 15min, klient powinien skontaktować się ze sklepem na adres e-mail shopmissdenim@gmail.com.

* Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Kupującego Sklep będzie wysyłał powiadomienia na adres mailowy Kupującego o zmianie statusu zamówienia.

* Zamówienie można składać 24 godziny na dobę.

* Przybliżony czas realizacji zamówienia (przygotowanie przesyłki do wysłania) wynosi 1-2 dni robocze, natomiast całkowity czas realizacji od momentu zaksięgowania do otrzymania paczki wynosi maksymalnie 7 dni roboczych dla towarów wysyłanych do Polski i 30 dni roboczych dla wysyłek zagranicznych. Najczęściej jednak 2-3 dni robocze dla towarów wysyłanych do Polski i 7 dni robocze dla towarów wysyłanych za granice.

* W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania w czasie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, kupujący zostanie niezwłocznie zawiadomiony.

* Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane adresowe (błędny adres, nieistniejący e-mail lub brak telefonu) będą wstrzymane.

* W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia np. błędne wypełnienie formularza, nasza firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego mailowo bądź telefonicznie w ceu wyjaśnienia wątpliwej sytuacji

* Sklep realizuje wysyłkę zamówionych towarów za pośrednictwem Firmy Kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej.

PŁATNOŚCI, WYSYŁKA i CZAS OCZEKIWANIA 

* Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i są to ceny brutto. Ceny te nie zawierają kosztów wysyłki.

* Akceptujemy płatności za pośrednictwem PayPal, PayU, PayLane, przelewu tradycyjnego oraz bankowego.

Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278.

* Na wpłatę czekamy 6dni, po tym czasie nieopłacone zamówienie zostanie anulowane. 

* W tytule przelewu proszę podać nazwisko oraz nr zamówienia – jest to warunkiem poprawnego zaksięgowania płatności na koncie.

* W koszt wysyłki wchodzi: opłata według cennika firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej + koszt koperty bezpiecznej.

* Czas oczekiwania na terenie Polski: przesyłka kurierska 1-3dni

* Czas oczekiwania wysyłka zagraniczna: list polecony priorytetowy od 5 do 14 dni roboczych.

* Nie wysyłamy paczek za pobraniem.

* Nie ma możliwości odbioru osobistego zakupionego towaru.

* Zamawiając kilka sztuk należy uiścić koszt wysyłki wg cennika na stronie sklepu.

* Jeśli dostawa opóźnia się, sprawdź czy przesyłka nie czeka na odbiór w Twoim Urzędzie Pocztowym.

* W przypadku gdy paczka nie dotrze do Ciebie po upływie 14 dni roboczych ( po tym czasie możemy rozpocząć postępowanie reklamacyjne), prosimy o natychmiastowy kontakt w celu wyjaśnienia sytuacji. Postaramy się jak najszybciej rozwiązać zaistniały problem.

* Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia z winy Poczty Polskiej.

WYMIANY

* W przypadku wymiany towaru ponowną paczkę nadajemy przesyłką poleconą ekonomiczną chyba, że klient pokryje powone koszta wysyłki priorytetowej/ kuriera.


ZWROTY

* Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki. Podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny"

  

Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli:

* Towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony.

* Zwracane towary muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione zawieszek, metek). 

* Podstawę do wszelkich zwrotów stanowi dowód zawarcia umowy w postaci rachunku, przelewu, przekazu bądź skanu zamówienia, który należy dołączyć do zwracanego towaru. Brak dowodu zakupu będzie skutkował odmową przyjęcia zwrotu. 

Ważne:

* Równowartość towaru wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie zwrócona niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, nie później niż w terminie 10 dni. 

Zwrot środków następuje tym samym kanałem płatności.

* Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

 

REKLAMACJE

* W przypadku otrzymania wadliwego towaru, niezgodnego z zamówieniem lub zaginięcia paczki kupujący ma prawo do reklamacji. Gwarantujemy ponowną wysyłkę, jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci równowartość ceny towaru.

* Podstawę reklamacji wadliwego towaru stanowi dowód zawarcia umowy w postaci rachunku przelewu, przekazu bądź skanu zamówienia, który należy dołączyć do zwracanego produktu. Brak dowodu zakupu będzie skutkował odmową przyjęcia zwrotu.


Ważne:

* Reklamacje rozpatrywane są do 10 dni od daty otrzymania przesyłki przez sklep.

* W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy zamawiającego, wszelkie koszty reklamacji pokrywa zamawiający.

* Po 14 dniach od nadania możemy rozpocząć postępowanie reklamacyjne z racji zaginięcia paczki.

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów