Darmowa wysyłka powyżej 450 zł

ZWROTY I REKLAMACJE

Pobierz Regulamin w PDF 

Formularz Wymiany PDF

Formularz Zwrotu PDF

REKLAMACJE1.     Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

 

2.     Reklamację należy przesłać na adres:

 

MISSDENIM Wioletta Walecka

ul. Garwolińska 83

08-110 Siedlce

 

3.     Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu (potwierdzenie przelewu) i opisem reklamacji. Formularz reklamacji jest również dostępny na życzenie klienta po uprzedniej prośbie wysłanej na adres e-mail sklepu: shopmissdenim@gmail.com

 

4.     Sprzedawca w ciągu 14 [czternastu] dni ustosunkuje się do reklamacji klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 

5.     W przypadku przyjęcia reklamacji koszty wysyłki reklamowanego produktu do Sklepu zostaną zwrócone Kupującemu.

 

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY1.     Klient będący konsumentem ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia wydania towaru, zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)

 

2.     Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez klienta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysłanego wraz z towarem i dowodem zakupu (potwierdzenie przelewu) na adres:

 

MISSDENIM Wioletta Walecka

ul. Garwolińska 83

08-110 Siedlce

 

·        Oświadczenie to można złożyć również drogą mailową pisząc pod adres Sklepu: shopmissdenim@gmail.com.

·  

3.     Dla zachowania terminu 14 dni wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed ich upływem.

 

4.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Oznacza to, że Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na zamówienie klienta lub na życzenie klienta zmodyfikowanego.

 

5.     W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.

 

6.     W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres:

 

MISSDENIM Wioletta Walecka

ul. Garwolińska 83

08-110 Siedlce

 

7.     Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

 

8.     Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył konsument chyba, że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu nie wiążący się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

 

9.     Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu do Sklepu.


 Pobierz Regulamin w PDF
ZWROTY I REKLAMACJE

WWW.SHOPMISSDENIM.COM

WWW.SHOPMISSDENIM.PL

 

ZWROTY

* Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki. Podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny"

  

Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli:

* Towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony.

* Zwracane towary muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione zawieszek, metek). 

* Podstawę do wszelkich zwrotów stanowi dowód zawarcia umowy w postaci rachunku, przelewu, przekazu bądź skanu zamówienia, który należy dołączyć do zwracanego towaru. Brak dowodu zakupu będzie skutkował odmową przyjęcia zwrotu. 

Ważne:

* Równowartość towaru wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie zwrócona niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, nie później niż w terminie 10 dni. 

* Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

 

REKLAMACJE

W przypadku otrzymania wadliwego towaru, niezgodnego z zamówieniem lub zaginięcia paczki kupujący ma prawo do reklamacji. Gwarantujemy ponowną wysyłkę, jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci równowartość ceny towaru.

* Podstawę reklamacji wadliwego towaru stanowi dowód zawarcia umowy w postaci rachunku przelewu, przekazu bądź skanu zamówienia, który należy dołączyć do zwracanego produktu. Brak dowodu zakupu będzie skutkował odmową przyjęcia zwrotu.


Ważne:

* Reklamacje rozpatrywane są do 10 dni od daty otrzymania przesyłki przez sklep.

* W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy zamawiającego, wszelkie koszty reklamacji pokrywa zamawiający.

* Po 14 dniach od nadania możemy rozpocząć postępowanie reklamacyjne z racji zaginięcia paczki.

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów